Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Žiacký mestský parlament 2013/2014

MENU

Žiacky mestský parlament začal svoju činnosť v školskom roku 2013/2014. Tvoria ho zástupcovia základných škôl v meste Púchov – žiaci 8. a 9. ročníkov. Má svoj Štatút i plán práce. Stretáva sa raz do mesiaca a pracuje na aktvitách, ktoré organizuje CVČ Včielka v spolupráci s Mestom Púchov. Organizuje si i svoje vlastné podujatia. Zaoberá sa problémami mladých v meste a tento “zabiehací” rok skúša, čo je v jeho silách.

Žiacky mestský parlament pracuje v zložení:

Predseda: Barbora Kučíková   /ZŠ Mládežnícka/
Podpredseda: Kristína Bizoňová  /ZŠ Mládežnícka/
Tajomník: Kristína Littová  /ZŠ s MŠ Slovanská/
Grafik a správca Fb: Miriam Supeková /ZŠ Gorazdova/

Členovia parlamentu: Sabina Drábová /ZŠ Gorazdova/

                                             Filoména  Ághová /ZŠ s MŠ Slovanská/

                                               Karolína Janypková /ZŠ s MŠ Slovanská/

                                               Valéria Luhová /ZŠ Mládežnícka/

                                               Diana Janíčková /ZŠ Komenského/

                                                

                                              

Žiacky mestský parlament – Štatút

Plán aktivít pre Žiacky mestský parlament na školský rok 2013-2014

Zápisnica Žiackeho mestského parlamentu zo dňa 9. 10. 2013

Zápisnica Žiackeho mestského parlamentu zo dňa 6. 11. 2013

Zápisnica 11. 12. 2013

Zápisnica 12. 3. 2014

slider_img_1