Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Žiacky mestský parlament 2015/2016

MENU

Zoznam členov parlamentu a ich funkcie doplníme čoskoro.

 Plán_aktvít_pre_Žiacky_mestský_parlament_na_školský_rok_2015-2016

Štatút