Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Leto s Drobcom 2011

MENU

 

Termín 25. – 27.7. 2011

Poplatok – ako zvyčajne
Čas – 9,00 – 13,00 hod.