Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný tábor ,,Hravo – zdravo”

MENU

 

 Tábor je plne obsadený!

 

DENNÝ TÁBOR HRAVO ZDRAVO 2018

Termín: 23.7. – 27. 7.  2018

Vedúca:

Bc. Katarína Denešová a Mgr. Monika Pojezdalová
 
 katka
 

Podrobný program bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Cena: 45 €

Platba na účet:  variab. symbol: 30

IBAN  SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

Prihláška na stiahnutie:

 

Hravozdravo

prehlásenie rodiča