Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný prímestský tábor Nezábudka

MENU

DENNÝ TÁBOR NEZÁBUDKA 2018

Termín: 16. – 20. 7.  2018

 

Tábor je plne obsadený!

 

Vedúca:

Ing. Gabriela Támová a Mgr. Antónia Aradská
 
 gabi      tonka
 

Podrobný program bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Cena: 45 €

Platba na účet:  variab. symbol: 20

IBAN  SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

Prehlásenie na stiahnutie:

prehlásenie – tábor

prehlásenie rodiča

**************************************