Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný prímestský tábor Nezábudka

MENU

DENNÝ TÁBOR NEZÁBUDKA – Tábor bez mobilov 2019

Termín: 15. – 19. 7.  2019

 

Vedúca:

Ing. Gabriela Támová a Mgr. Antónia Aradská
 
 gabi      tonka

Pre deti od 7 – 11 rokov

Pripravený máme zaujímavý a bohatý program.

Program, bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Prihlásiť sa môžte v CVČ Včielka osobne, alebo mailom:  gabika.tamova@gmail.com, resp.  informovať telefonicky na čísle tel. 0910583960

 

Podrobný program bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Cena: 45 €

Platba na účet:  variab. symbol: 20

IBAN  SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

Prehlásenie na stiahnutie:

Súhlas so spracovaním údajov + prehlásenie – Letné tábory

**************************************