Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

2015

MENU

Naši najmenší ukázali svoj talent

 

O talentové súťaže v súčasnosti nie je núdza. Už naši najmenší škôlkari majú príležitosť predviesť svoj talent v súťaži Talentárium materských škôl, ktorú každoročne pripravuje a organizuje Centrum voľného času Včielka v Púchove pre všetky MŠ v okrese Púchov. Hlavnou myšlienkou súťaže je  hľadanie a rozvoj talentov u našich najmenších a  podpora týchto talentov. 

 

Súťaž talentovaných detí – Talentárium MŠ sa v tomto školskom roku uskutočnila 1. 4. 2015 v CVČ Včielka už osemnásty krát  a zapojili sa do nej MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec, MŠ Nosice,  MŠ Dohňany, MŠ Požiarna 1292, MŠ Lazy pod Makytou i MŠ Mestečko.  Deti ukázali svoj talent v speve, tanci, v recitácii a maľovaní výtvarných prác, ktorých témou bola tento rok: Môj najlepší kamarát. Každé dieťa dostalo medailu a každá škôlka bola za svoju prezentáciu odmenená diplomom.

 

Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré každoročne pripravujú deti  do tejto súťaže a rozvíjajú ich talent pri mravenčej práci vo svojich škôlkach. Odmenou je úsmev na tvárach spokojných detí i rodičov.

CIMG4490 CIMG4491 CIMG4492 CIMG4494 CIMG4497 CIMG4498 CIMG4499 CIMG4500 CIMG4501 CIMG4502 CIMG4503 CIMG4505 CIMG4513 CIMG4514 CIMG4515 CIMG4518 CIMG4519 DSCN7448