Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

2017

MENU

Talentárium 2017

Osem materských škôl z Púchova a okolia sa v CVČ Včielka stretlo na obľúbenom podujatí Taletntárium 2017. Toto podujatie je prehliadkou detských talentov a v tomto roku sa ho zúčastnilo 37 detí. Zapojené MŠ spomedzi svojich detí vyberajú najtalentovanejších, ktorí sa na spomínanom podujatí prezentujú. Talentárium je príjemné a priateľské stretnutie, kde si učiteľky a MŠ vymenia medzi sebou skúsenosti, deti sa naučia vystupovať na verejnosti a tak prekonávajú strach z vystúpení. Tento rok sa deti predviedli v disciplínach výtvarná výchova, kde sme videli 22 prác na tému – čaro Veľkej Noci, ktoré boli vystavené v CVČ Včielka. Ďalej sme videli recitáciu, spev, tanec a hru na hudobný nástroj. V speve kraľovala ľudová pieseň, ktorú spríjemnil hudobný doprovod učiteliek. Najbližší k deťom je tanec. Videli sme zaujímavé tanečné vystúpenia, no najväčším talentom v tejto kategórii bol Frederik Oláh z MŠ Dohňany, ktorý sa venuje hip – hopu a break dancu. Všetky deti, ktoré sa zapojili boli odmenené medailou a sladkosťami. Každá pani učiteľka dostala kvety, diplom a drobnosti pre ich materskú škôlku. Chcela by som pochváliť všetky deti, za ich výnimočné vystúpenia a veľká pochvala patrí aj pani učiteľkám, ktoré deti pripravili, venujú sa im a rozvíjajú ich talenty. Prajeme im veľa trpezlivosti, tvorivosti a odhodlania v ich práci a tešíme sa na ďalší ročník Talentária.

Zapojené MŠ: MŠ Mládežnícka Púchov, MŠ Požiarna 1292/5 Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, MŠ Streženice, ZŠ s MŠ Dohňany, MŠ Mestečko, ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou a ZŠ s MŠ J.A. Komenského Lednica.

talentarium-puchov-2017-750x430