Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Deň otvorených dverí

MENU

 Den_otvorenych_dveri_2014-15

POZVÁNKA 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CVČ VČIELKA V PÚCHOVE
5.-6.9.2013 od 13:00-18:30
 
 

Den otvorenych dveri 2013-14