Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Výstava výtvarných prác – Prečo som na svete rád – 2014

MENU

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Považskej Bystrici  a Centrom voľného času Včielka v Púchove v rámci svojich aktivít poriadajú cyklus vzdelávacích podujatí v oblasti primárnej prevencie.

19.ročník putovnej celoslovenskej výstavy s medzinárodnou účasťou výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada, si môžu žiaci a študenti pozrieť v  termíne od 5. – 6. februára 2014  Župnom dome v Púchove.

 V tomto roku sme spolu s OR Policajného zboru v  Považskej Bystrici pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl sprievodné podujatia so zameraním na prevenciu pod názvom: Kriminalita detí a mládeže; Drogy, právo, polícia, ktoré sa uskutočnili v dňoch  5.2. a 6. 2.2014 pre obvod Púchov v Župnom dome, Púchov. Prednášala npor. JUDr. Adela Ďurkechová, ktorej by sme chceli touto cestou i poďakovať.

 

DSC_0129 DSC_0125 DSC_0115 DSC_0111 DSC_0108 DSC_0092 DSC_0090 DSC_0083 DSC_0077 DSC_0074 DSC_0056 DSC_0052 DSC_0051 DSC_0044 DSC_0029 DSC_0026 DSC_0021 DSC_0011