Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Deň rodiny Púchov

MENU
Deň rodiny 2016 sa uskutoční 15. 5. 2016 od 14.00 na pešej zóne v Púchove.
 
 
Foto nájdete na fb adrese: Centrum voľného času Včielka https://www.facebook.com/cvc.vcielka?ref=hl
 
Deň rodiny 2015:
 
DR
 
 
 
Deň rodiny v školskom roku 2013/2014 sa uskutoční na pešej zóne 8. 6. 2014.
 Srdečne všetkých pozývame.
Deň rodiny