Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Dejepisná olympiáda

MENU

Dejepisná olympiáda v šk. roku 2017/2018 sa konala dňa 15. februára 2018 v CVČ Včielka. Súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov v kategóriách C, D, E a F. Výsledky súťaže:

Kategória C

1. miesto – Michaela Ďurišová – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Bianka Sarah Húževková – ZŠ Mládežnícka Púchov

3. miesto – Natália Ďurčeková – ZŠ J. A. Komenského Púchov

Kategória D

1. miesto – Roman Berčík – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Rebeka Kováčová – ZŠ Gorazdova Púchov

3. miesto – Daniela Kozáčková – ZŠ s MŠ Zubák

Kategória E

1. miesto – Eliška Pavlisová – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Lucia Kyčinová – ZŠ Gorazdova Púchov

3. miesto – Alžbeta Blahová – ZŠ J. A. Komenského Púchov

Kategória F

1. miesto – Olívia Granzerová – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Jessica Drgová – Gymnázium Púchov

3. miesto – Karin Kozáčková – ZŠ E. S. Lednické Rovne

Víťazom srdečne gratulujeme.

Súťažiaci umiestnení na prvých 2 miestach budú okres Púchov reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22. marca 2018.

 

Výsledky dejepisnej olympiády – 14. 2. 2017

dejepisná olympiáda 2017