Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Hviezdoslavov Kubín 2017

MENU

V Y H O D N O T E N I E

okresného kola v prednese poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

I.                     K A T E G Ó R I A  / 2. – 4. roč. ZŠ /

 P O É Z I A

1. miesto – Naďa Kozánková – ZŠ Mládežnícka Púchov

2. miesto – Adam Gažo – ZŠ E.S. Lednické Rovne

3. miesto – Jaroslav Yarko Cích – ZŠ J.A. Komenského Púchov  

 P R Ó Z A :

1. miesto – Alexandra Gažová – ZŠ E.S. Lednické Rovne

2. miesto – Petra Papučová – ZŠ Horovce

3. miesto – Tobiáš Pekar – ZŠ J.A. Komenského Púchov

3. miesto – Juraj Cabúk – ZŠ Mládežnícka Púchov

  II.                   K A T E G Ó R I A  / 5. – 6. roč. ZŠ /

P O É Z I A

1. miesto – Viliam Kozánek – ZŠ Mládežnícka Púchov

2. miesto – Tamara Ganátová – ZŠ J.A. Komenského Púchov

3. miesto – Mária Anna Špačková – CZŠ sv. Margity Púchov


P R Ó Z A
 

1. miesto – Sarah Nguyen – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Dorota Jurštáková – Gymnázium Púchov

3. Lívia Hochlová – ZŠ J.A. Komenského Púchov

Cena poroty:

Martin Janíček – CZŠ sv. Margity Púchov

 

III.           K A T E G Ó R I A / 7. – 9. roč. ZŠ /

 P O É Z IA

1. miesto – Barbora Jurovčíková – ZŠ Gorazdova Púchov

2. miesto – Jakub Henek – ZŠ Mládežnícka Púchov

3. miesto – Veronika Vozáriková – CZŠ sv. Margity Púchov


P R Ó Z A
         

1. miesto – Ema Ižvoltová – ZŠ Mládežnícka Púchov

2. miesto – Linda Cehláriková – ZŠ J.A. Komenského Púchov

3. miesto – Zuzana Hudáková – Gymnázium Púchov  


DSC_0743
DSC_0744 - kópia DSC_0746 - kópia DSC_0748 - kópia DSC_0750 - kópia DSC_0751 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0764 DSC_0769 DSCN0834 DSCN0835