Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Olympiáda v anglickom jazyku

MENU

Vyhodnotenie Olympiády v ANJ – kat. 1A, konanej dňa 17. 1. 2017:

ANJ 1A

 

Vyhodnotenie Olympiády v ANJ – kat. 1B, konanej dňa 17. 1. 2017:

ANJ 1B

 

 

Vyhodnotenie 2013/2014:

Výsledky OK OAJ