Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Poetický Púchov 1. ročník

MENU

Vyhodnotenie 1. ročníka  literárnej súťaže poétov  Poetický Púchov.

Do 28. 2. 2014 mali možnosť zasielať svoje príspevky do tejto súťaže poéti z celého Slovenska. Zapojilo sa viac ako 214 jednotlivcov, zaslaných a porotou prečítaných bolo viac 532 príspevkov. Prispievatelia boli z 59 miest na Slovensku a 1. kolektívna práca detí 2. ročníka ZŠ z Užhorodu na Ukrajine. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien tejto súťaže sa uskutočilo 21. 3. 2014 o 10, 30 hod v priestoroch CVČ Včielka v Púchove.

Odborná porota: 

PaedDr. Ján Pochanič, PhD. - 

Tento skvelý učiteľ a spisovateľ žije a tvorí striedavo v Sobranciach, Podhorodi, Prešove a Užhorode. Najradšej však za volantom po cestách – necestách Slovenska. 

 Práca: Učiteľ na základnej škole v Užhorode. Predtým odborný asistent na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie v Prešove so zameraním na tvorivú dramatiku a prvopočiatočné čítanie a písanie.

Knihy pre deti:

Rozprávky z 1. triedy, Rozprávky do tmy – pre nevidiace deti, kniha bola vydaná aj v brailovom písme, Abeceda na diskotéke, Abeceda na prázdninách

J. Pochanič je niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma a dvojnásobný laureát Chalupkovho Brezna.

Mgr. Valentín ŠEFČÍK -  Slovenský spisovateľ a riaditeľ  základnej školy v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydajKamienky pri ceste Basta fidli. Valentín  nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Korešponduje to so zmysluplnosťou jeho básnickej výpovede a s prirodzenou ľahkosťou, s akou plynú jeho verše. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Jeho poézia má v sebe zakódovaný latentný rozmer zodpovednosti voči životu, je imaginatívna, jemná a zároveň hravá, má však aj svoje vážne a melancholické polohy. Napája sa zo zdrojov vlastnej pamäti detstva a zároveň nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom tesne predpubertálneho a ranopubertálneho veku. Je to teda poézia určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.

V. Šefčík je viacnásobný držiteľ ocenenia Laureát CHB a držiteľ Ceny prezidenta SR za literatúru.

Mgr. Renáta Kvocerová – obľúbená učiteľka slovenčiny, výborná recitátorka a porotkyňa súťaží. Žije a pôsobí v Púchove.

Mgr. Michaela Zubovič – učiteľka latinčiny, angličtiny, poétka a prozaička, držiteľka zlatého pásma v písaní pre deti na celoslovenskej súťaži učiteľov Chalupkovo Brezno. Teraz žije v Chorvátsku.

Mgr. Dáša Illyová – v súčasnosti pôsobiaca ako žurnalistka v celoslovenskom dennom periodiku Plus jeden deň a externá redaktorka v TV JOJ. Žije v Bratislave.

Všetkým zúčastneným a odbornej porote veľmi ďakujeme a výhercom blahoželáme!

Výsledková listina:

poetický_puchov vyhodnotenie

Ukážky prác:

Jozef Páleník

Lucia Gondová

Aleksandra Vranič

Poetický Púchov 2014
Poetický Púchov 2014

 

Slávnostné otvorenie a odovzdanie Ceny primátora mesta Púchov
Odovzdanie ceny primátora pre deti 2. ročníka ZŠ z Užhorodu