Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Poetický Púchov 2. ročník

MENU

Nájdete aj na fb stránke – Poetický Púchov.

Výsledky 2. ročníka Poetického Púchova: 

výsledková_listina

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/5221-v-púchove-oceňovali-poetov

 

 

Pár hodín pred Svetovým dňom poézie prišla do Púchova elita spomedzi literárnych umelcov, ktorí majú básnenie ako svoj koníček. Župný dom sa otvoril pre víťazov II. ročníka Poetického Púchova. Tento rok sa prihlásilo do súťaže 186 básnikov so svojimi 542 dielami.

Porota mala naozaj čo robiť, aby si všetko prečítala a spomedzi toľkých nádherných veršov vybrala tie, ktoré nejakým spôsobom prevyšovali ostatné. Výherná listina nakoniec predsa len uzrela svetlo sveta a Hlavnú cenu si odniesla pani Eva Očkayová z Martina, Cena primátora patrila Jozefovi Páleníkovi zo Svinnej a riaditeľka CVČ Včielka udelila svoje ceny trom poétom – Stele Slemenskej z Lednických Rovní, Radkovi Kurejovi z Klieštiny a Barbore Plutovej zo Starej Ľubovne. Okrem týchto špeciálnych cien, boli určení aj víťazi v 4 vekových kategóriach. Za najmladších žiakov ZŠ najvyššie ocenenie obsadili žiaci 4. ZŠ  v Užhorode z Ukrajiny, v kategórii starších žiakov 1. miesto patrilo Márii Mihálikovej zo ZŠ Beluša, spomedzi stredoškolákov exceloval Milan Urbaník zo Žiliny a Hana Launerová z Nitry, obaja sa umiestnili na prvej priečke, na čele dospelých je Emília Filipová zo Svätého Petra, ktorá už  oslávila 86. narodeniny.  Srdečná gratulácia patrí však aj ostatným oceneným a tiež všetkým, ktorí do súťaže svoje krásne verše poslali.

Okrem vyhlásenia víťazov sa v rámci Poetického Púchova 20. marca 2015 pokrstili aj dve nové knihy, ktorí prednedávnom uzreli svetlo sveta a tak obohatili súčasnú slovenskú literatúru. Prvá bola uvítaná do života e-kniha Klaudie Jendrolovej – Timi a následne Zbierka poézie troch dám – Emílie Filipovej, Evy Očkayovej a Anny Prnovej. Obe knihy majú pred sebou určite sladkú budúcnosť, lebo boli pokrstené cukrom a lentilkami. Celé podujatie bolo úžasné, plné lásky, dobroty a nehy. Stretli sa tam samí dobrí ľudia, takí výsostne človečí. Povymieňali si skúsenosti, poradili a s potešením si pozreli program, ktorí si pre všetkých pripravili deti z Centra voľného času Včielka v Púchove.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať Mestu Púchov, primátorovi Mgr. Rastislavovi Henekovi, PaedDr. Alene Strýčkovej, PaedDr. Jánovi Pochaničovi PhD., za workshop, recitátorke Milke Múčkovej, krstným rodičom, všetkým členom poroty a ostatným, ktorí svojim pričinením prispeli k nádhernému piatkovému dopoludniu.  Už teraz sa tešíme na III. ročník Poetického Púchova.                                                                                                                                                                                    Dáša Illyová