Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Záujmové útvary

MENU

Začiatok krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018 bude   11. 9. 2017

Ponuka ZÚ v školskom roku 2017/2018:

Ponuka_krúžkov_2017-2018

 

PONUKA ZU 17-18

 

 

 

Rozvrh ZÚ:  bude upresnený po dňoch otvorených dverí

Prihláška dieťaťa a dospelého do ZÚ v školskom roku 2017/2018

PRIHLKASKY DO ZU sk.r. 2017