Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Povinne zverejňované informácie, ochrana osobných údajov

MENU

CVČ Včielka je školské zariadenie prevažne pre deti a mládež do 30 rokov, ale vo svojej činnosti má vyhradený priestor pre každú generáciu. Zámerom CVČ  Včielka je pracovať s každým dieťaťom, vytvárať podmienky pre integráciu postihnutých detí do spoločenstva so zdravými deťmi, napomáhať sociálne slabším rodinám, ako aj práca
s rodinami v materskom centre Drobec. 

CVČ má celoročnú pravidelnú činnosť, ktorá prebieha v záujmových útvaroch a nepravidelnú činnosť, ktorá sa realizuje prostredníctvom rôznych školských a mimoškolských podujatí miestneho, okresného, či medzinárodného charakteru. Činnosť CVČ je rozdelená podľa obsahu činností do piatich oblastí. Do CVČ Včielka je bezbariérový prístup, takže radi uvítame aj imobilných návštevníkov.

Zriaďovateľ: Mesto Púchov

Zriaďovacia listina

Správy o činnosti: 

Správa_o činnosti_I. polrok 201718

Správa_o činnosti_201617

Správa_o činnosti_I. polrok 2011617

Správa_o činnosti_201516

Správa_o činnosti_I. polrok 201516

Správa_o činnosti_201415

Správa_I._polrok_201415 (1)

20132014 správa o činnosti

Správa o činnosti 20122013

Správa_o_činnosti_CVČ_Včielka_v_školskom_roku_201314    – 1. polrok