Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Darujte Včielke 2 % z daní, SRRZ-RZ

MENU

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Centrum voľného času Včielka a darujú mu 2 % svojich daní. Finančné prostriedky sú využívané na prácu jednotlivých ZÚ, na kostýmy tanečných súborov, na financovanie dopravy na súťaže ako pre tanečné krúžky /Majstrovstvá/, tak technické, umelecké krúžky. Taktiež sú z týchto finančných prostriedkov hradené kostýmy pre krúžky a rôzny výtvarný materiál na krúžky výtvarného zamerania. 

Tlačivo:

 Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

SRRZ-RZ – rodičovské združenie pri Centre voľného času Včielka

Banka:  Slovenská sporiteľna

IBAN: SK14 0900 0000 0000 63678505

IČO: 36127451

DIČ: 202 165 4734