Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

DOKUMENTY

MENU

 

Správa_o činnosti_I. polrok 201718

Správa_o činnosti_201617

Výchovný_program_CVČ_2017-18

Zmluva súťaže_2017

Zmluva súťaže dodatok č. 1_2017

 vnutorny_poriadok

Pracovný_poriadok,_2.9.2013

organizacny_poriadok_v_cvc-vcielka-od-2-9-2016

skolsky_poriadok_cvc_vcielka-2016-17

 Kolektívna zmluva:

KZ2014 (2)