Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Faktúry

MENU

Faktúry CVČ Včielka sú v rámci programu CORA zverejňované na stránke www.puchov.sk v časti:

- povinne zverejňované informácie,

- faktúry

 egov.puchov.sk

- za organizáciu vo vyhľadávači treba vybrať CVČ Včielka a sú tam nahrané všetky faktúry CVČ Včielka:

http://egov.puchov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

 

Číslo faktúry IČO Obchodné meno Dátum prijatia Dátum úhrady Suma Poznámka