Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Objednávky

MENU

Faktúry CVČ Včielka sú v rámci programu CORA zverejňované na stránke www.puchov.sk v časti:

- povinne zverejňované informácie,

- objednávky

 za organizáciu vo vyhľadávači treba vybrať CVČ Včielka a sú tam nahrané všetky objednávky CVČ Včielka:

 

http://egov.puchov.sk/Default.aspx?NavigationState=781:0:

Číslo objednávky IČO Obchodné meno Dátum prijatia Suma Poznámka
1564