Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Ochrana osobných údajov

MENU

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pre informácie kliknite na tento odkaz:

 

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36128546