Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Plány podujatí na jednotlivé mesiace

MENU

 

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti realizuje Centrum voľného času Včielka rôzne podujatia, olympiády a súťaže vyhlásené Ministerstvom školstva a tiež sa zúčastňuje školení a seminárov. Podrobný prehľad týchto aktivít nájdete v jednotlivých mesiacoch na ľavej strane.