Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Profil verejného obstarávania

MENU

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:
Centrum voľného času Včielka

IČO: 36 12 85 46
DIČ: 20 21 63 93 89

Kontaktná osoba:
PaedDr. Alena Strýčková

Adresa:
Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904
020 01 Púchov

Kontakt:
tel:    +421 42 4 631628
mobil:   +421 905 543 566
e-mail: cvc.vcielka@gmail.com 

 Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní:

1. Predmet zákazky: Interaktívna dotyková tabuľa s rezistívnou technológiou

Popis: Softvér s miniaplikáciami, povrch tabule – magnetický, keramický, kovový rám konštrukcie tabule, infračervená dotyková technológia, odkladacia lišta, rýchlosť odozvy 6ms

 Termín zverejnenia: 29.11.2013

 Druh zákazky: Dodanie tovaru, služby

Kontaktná osoba:
PaedDr. Alena Strýčková

Kontakt:

tel:    +421 42 4 631628
mobil:   +421 905 543 566
e-mail: cvc.vcielka@gmail.com

2. Dodávanie tonerov do farebnej kopírky HP:

Typ: HP 507 black, HP 507 A Cyan, HP 507A Yellow, HP 507A magenta

Termín zverejnenia: 30. 5. 2014

Druh zákazky: rámcová zmluva o dodaní tovaru, služby na jeden rok

Ponuky zasielajte na adresu: Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 020 01, alebo na mailovú adresu: cvc.vcielka@gmail.com

Kontaktná osoba:
PaedDr. Alena Strýčková

Kontakt:

tel:    +421 42 4 631628
mobil:   +421 905 543 566
e-mail: cvc.vcielka@gmail.com