Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Zmluvy

MENU

Darovacia zmluva – Nestlé Slovensko s. r. o.

Zmluva – McDonalds 2019

Zmluva súťaže dodatok č. 1_2019

Union ZP zmluva ZĽ

Zmluva súťaže 2019

Zmluva o nájme ZŠ Gorazdova 18-19

Darovacia zmluva – Continental Matador Truck Tires

Zmluva – Krajský šachový zväz

EKO projekt 18-19 – zmluva

Zmluva o nájme – ZŠ Mládežnícka 18-19

zmluvaosobnéúdaje

Zmluva súťaže_2018   Zmluva súťaže dodatok č. 1_2018

Sponzorská zmluva Gimax

Zmluva Cora Geo

MŠK – Zmluva o podnájme nebytových priestorov 18-20

Zmluva Komensky – Zborovna.sk 

KZ_Doplnok_č._1_(1)

zmluva_popl-system

zmluva-msbp

Zmluva o poskytnutí dotácie TSK

Dohoda o spolupráci CSS Chmelinec 2

Dohoda o spolupráci CSS

 Servis plošiny

Darovacia zmluva Matador

Zmluva BOZP

Zmluva – stravenky

Zmluva – servis PC

Zmluva archivácia