Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Letné prázdniny

MENU

Pre veľký záujem o letné tábory sa otvára Denný tábor – šachový, v termíne od 22. 7. – 26. 7. 2019

Prihláška:   Prihláška do mestského tábora šACH

 

2019 – Leto s CVČ Včielka Púchov

leto 2019

 

 číslo účtu:  IBAN:  SK26 7500 0000 0040 2410 1808

cena denných táborov je  45 €  na 5 dní

pobytový tábor:  125€ na 5 dní

Prihlášky a informácie k jednotlivým táborom nájdete v  baneroch vľavo. 

Do 15. 4. 2019 je potrebné uhradiť nevratnú zálohu za tábory v sume 10,- € na číslo účtu, uvedené vyššie, s príslušným variabilným symbolom tábora. 

*************************