Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný prímestský Tábor mladých kozmonautov

MENU

DENNÝ TÁBOR  MLADÝ KOZMONAUT 2019

 Termín: 29. 7. 2019 – 2. 8. 2019

Vedúci: Marián Rečičár

12710756_10204586933067185_1712351710047385549_o      

 

 Pripravený je zaujímavý program z oblasti vesmíru a astronómie, ktorý bude rodičom odovzdaný pred nástupom do tábora

Cena: 45 €

Platba na účet:  variab. symbol: 40

IBAN SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

CVČ Včielka z poplatku zabezpečuje:

Materiál na tvorivé dielne, výdavky na cestovné, občerstvenie, 5x zabezpečený obed, CD s fotografiami, odmeny pre deti, poistenie, lekárnička…

Prihláška na stiahnutie:

Kozmonaut

Súhlas so spracovaním údajov + prehlásenie – Letné tábory

********************************