Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný tábor Šporťáčik

MENU

DENNÝ TÁBOR ŠPORŤÁČIK 2019 – na leto 2019 je tábor plne obsadený! Otvárame súbežne ďalší tábor – DENNÝ TÁBOR ŠACHOVÝ  (prihláška je dolu)

Termín:   22.7. – 26.7. 2019

Pre deti od 7 – 11 rokov.

Zodpovedná vedúca:   Taťjana Brozáková, Mgr. Andrea Brozáková

 

Pripravený máme zaujímavý a bohatý program.

Program, bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Prihlásiť sa môžte v CVČ Včielka osobne, alebo informovať telefonicky na čísle tel. 0950 454 951, resp. mail: brozakova.tatjana@gmail.com

Poplatok: 45 €

 Platba na účet:  variab. symbol: 30

IBAN SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

 

Súhlas so spracovaním údajov + prehlásenie – Letné tábory

Prihláška do mestského tábora šACH