Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Denný prímestský tábor – Včielkovo

MENU

DENNÝ TÁBOR VČIELKOVO 2019

Termín:   8.7. – 12.7. 2019

Pre deti od 7 – 12 rokov.

Zodpovedná vedúca:   Dáša Illyová,  Klaudia Jendrolová

tábor1         klodik

Pripravený máme zaujímavý program z oblasti kreatívnych aktivít, tvorivých dielní, literatúry, pripravené sú i aktívne hry a zábava.

Program, bude odovzdaný rodičom pred nástupom do tábora.

Prihlásiť sa môžte v CVČ Včielka osobne, alebo informovať telefonicky na čísle tel. 042/4631628

Poplatok: 45 €

 Platba na účet:  variab. symbol: 10

IBAN SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Do správy pre prijímateľa: uviesť meno dieťaťa

Včielkovo

Súhlas so spracovaním údajov + prehlásenie – Letné tábory

 

********************