Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

III. tanec so Včielkami

MENU

III. tanec so včielkami

Všetci na červenom koberci so včielkami

Včielky z CVČ Včielka roztancovali už druhýkrát priestory kúpeľov Nimnica. Prítomní rodičia, priatelia a hostia boli aktívnymi účastníkmi reprezentačného plesu III. Tanca so včielkami. Každý milovník zábavy, úsmevu, spevu a tanca si určite prišiel 26. januára na svoje, na plese, ktorý hostil všetky vekové kategórie a zábava trvala až do skorých ranných hodín.

Otvorenie plesu patril fanfáram a dvom  úspešným sólistkám  Nikolke Halasovej a Majke Matušovej, ktoré svojimi krátkymi choreografiami prepojili mažoretku s baletkou a stvárnili príbeh tmavej noci so slnečným dňom. Obidve dievčatá sú dlhoročným skvostom CVČ a hrdia sa titulmi Majsterka Slovenska a Majsterka Európy. Nasledovalo vystúpenie veľkých a malých včielok s choreografiou Láska je tu s nami. Za veľkého potlesku publika včielky zobrali riaditeľku Mgr. Evu Kováčovú , ktorá predniesla slávnostný príhovor a spolu s primátorom mesta Mgr. Mariánom Michalcom otvorili slávnostne  ples. Prípitkom bola tradičná slovenská medovina z Nitry, ktorú nám sponzorsky venoval jej majiteľ pán Tomka.  Celým večerom nás sprevádzala moderátorka Lenka Bizoňová a dvorný fotograf CVČ Miško Červeňák. O super náladu sa postarala hudobná skupina KORG.

Po úvodnom valčíku a chutnej večeri nasledoval druhý vstup kultúrneho programu, ktorý sa niesol v duchu folklóru, spevu a úsmevu.  Skupina Úsmev 413, aktívne ženy, mamy a staré mamy sú už tradíciou na našom plese a sú nám vzorom pre ich energiu a životný optimizmus. Svojim vystúpením zanechali na každom účastníkovi plesu temperament a dobrú náladu. Na rad prišiel folklór a vystúpenie mladých talentov Lindy Galovej a Mateja Mušáka. Publikum zapojili do spevu ľudových piesní z každého kraja. Tí, ktorí neovládali slová, včielky im rozdali texty piesní, a tak sme objavili aj mnohé nové spevácke talenty. CVČ Včielka ani tento rok nezaháľalo, preto vymyslel aj na plese odovzdávanie „oskarov“. Každý jeden účastník plesu sa mohol počas večera prejaviť, či už ako humorista, tanečník, spevák alebo zabávač a na záver získať oskara v podobe titulu“ hviezda plesu“. Každý sa mohol prejsť po červenom koberci, držať v ruke oskara a pocítiť aspoň chvíľku slávy. Rozdalo sa 20 oskarov, žiaľ všetkých aktívnych sa nepodarilo odmeniť, ale veríme, že na IV. ročníku sa to podarí. Záver plesu bol krásny. Pri pesničke včielky a medulienky si skoro každý polietal ako Vilko a Majka, a tým sa rozprúdila zábava až do šiestej rána. 

Poďakovanie patrí všetkým priateľom CVČ zo všetkých kútov Slovenska. Vďaka patrí Vám sponzorom, ktorí ste nám prispeli do tomboly alebo kúpili tombolové lístky pre podporu nášho zariadenia. Za   ochotu a obetavosť pri príprave a celkovej realizácii plesu patrí vedeniu a personálu kúpeľov Nimnica veľké uznanie. Nech žije IV. Tanec so včielkami 2014!.