Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Dejepisná olympiáda

MENU

Propozície okresného kola dejepisnej olympiády v šk. roku 2018/2019. Viac nájdete na stránke www.olympiady.sk

Pozvánka na OK DO 2018-2019 do 2018-19 pokyny cdef

do 2018-19 pokyny cdef