Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Technická olympiáda

MENU

Výsledkové listiny okresného kola Technickej olympiády: 

TO výsledková tabuľka B 2018

Tabuľka výsledkov sk. A 2018

Výsl. listina kat. A2017

výs.lis.TO B 2017