Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Technická olympiáda

MENU

Vyhodnotenie Technickej olympiády – 30. 11. 2017

Výsl. listina kat. A2017

výs.lis.TO B 2017