Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Geografická olympiáda

MENU

Vyhodnotenie geografickej olympiády – 6. 2. 2018

Výsledková listina 5.r. 2018

Výsledkova listina 6-7 2018

Výsledková listina 8-9 2018