Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Fyzikálna olympiáda

MENU

Vyhodnotenie FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY  2017

kateg. E

FY E vyhod

kateg. F

FY F vyhod