Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Matematická olympiáda

MENU

Výsledky Matematickej olympiády MO6 – MO8 konanej dňa 4. 4. 2017

- Výsledky_MO6-Mo8_2017

Výsledky Matematickej olympiády MO5, konanej dňa 24. 1. 2017:

- Výsledky_MO5

Výsledky Matematickej olympiády MO9, konanej dňa 24. 1. 2017:

- Výsledky_MO9