Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Olympiáda v nemeckom jazyku

MENU

Vyhodnotenie Olympiády v NJ – kat. 1A, konanej dňa 19. 1. 2017:

NJ 1A

 

Vyhodnotenie Olympiády v NJ – kat. 1B, konanej dňa 19. 1. 2017:

NJ 1B

Vyhodnotenie 2013/2014:

vysledky ONJ OK (1)