Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Pytagoriáda

MENU

PYTAGORIÁDA 2017 – vyhodnotenie:

Pytagoriáda 3-6