Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Basketbal

MENU

Výsledky OK basketbal ZŠ dievčatá, 28. 1. 2015:

5 basketbal ZS

 

Výsledky OK basketbal SŠ CHLAPCI – 29. 1. 2015:

basket_SS