Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Slávik Slovenska

MENU

V Y H O D N O T E N I E

okresného kola súťaže

SLÁVIK SLOVENSKA 2017

UMIESTNENIE  SÚŤAŽIACICH:

  

I. K A T E G Ó R I A  

     1. miesto      Timea Vojteková             ZŠ s MŠ Streženice         

       2. miesto          Terézia Krajčiová                       CZŠ sv. Margity Púchov

       3. miesto          Adam Gažo                                    ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne   

                               

     II. K A T E G Ó R I A 

 

      1. miesto            Paulína Šeptáková                   ZŠ J.A. Komenského Púchov 

      2. miesto           Aneta Murínová                         ZŠ Mládežnícka Púchov       

      3. miesto           Romana Ráčková                       ZUŠ Púchov

  

    III.  K A T E G Ó R I A

 

    1. miesto       Adela Žiaková                           ZŠ s MŠ Záriečie

     2. miesto            Barbora Jurovčíková                         ZŠ Gorazdova Púchov

     3. miesto           Alžbeta Vráblová                                  ZŠ J.A. Komenského Púchov           

Poďakovanie patrí Mgr. Petrovi Stupavskému / ZUŠ Púchov / za  prácu korepetítora pre súťažiacich z jednotlivých ZŠ.

1.kategoria 2. kategoria 3. kategoria DSC_1584 DSC_1585 DSC_1586 DSC_1587 DSC_1588 DSC_1589 DSC_1590 DSC_1591 DSC_1592 DSC_1593 DSC_1594 DSC_1595 DSC_1599 DSC_1601 DSC_1604 DSC_1605 DSC_1606 DSC_1607 DSC_1608 DSC_1609 DSC_1610 DSC_1612 DSC_1613 DSC_1614 DSC_1618 DSC_1620