Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Prihláška a ponuka krúžkov 2018/2019

MENU

 

 Dni otvorených dverí – 5. a 6. 9. 2018 od 15.30 hod – 18.30 hod

 Platby za ZÚ sa budú dať zaplatiť len cez bankový účet!

Poplatok za krúžok CVČ Včielka Púchov– I. polrok – zaplatiť do  15.10.2018

                                                                                                     II. polrok – do 17. 2. 2019

Po tomto termíne nebude možná účasť na krúžku pre tých členov, ktorí nebudú mať poplatok uhradený.

Číslo účtu- ČSOB banka –  4024101808/7500  IBAN: SK26 7500 0000 0040 2410 1808

Variabilný symbol:   uvedené na zozname krúžkov Ponuka_krúžkov_2018-2019

Platba na krúžok pre deti do 18 rokov je 14 €, nad 18 rokov 16 € / september-december/.

Platba na krúžok pre deti do 18 rokov je 21 €, nad 18 rokov 24 € /január – jún/.

Pri platbe do správy pre prijímateľa uvádzajte meno dieťaťa, nie rodiča. Môžete platiť aj viac krúžkov naraz, len vypíšte variabilné symboly pridelené krúžkom.

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019:

Ponuka ZÚ 2018-19

PRIHLKASKYDOZU201819

 042/4631628, 0907 963273 – Strýčková