Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Autobusy Včielka

MENU

15. októbra, pri príležitosti 55. výročia založenia CVČ Včielka boli uvedené do života Mesta Púchov tri autobusy Včielka.

Ďakujeme veľmi pekne.dsc00405 dsc00412 dsc00413 dsc00423 dsc00432 dsc00440 dsc00451 dsc00486 dsc00493 dsc00502 dsc00508 dsc00517 dsc00531 dsc00535 dsc00542 dsc00547 dsc00554 dsc00564 dsc00585