Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

MSR v mažoretkovom športe

MENU
Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe usporadúva Asociácia mažoretkového športu Slovenska.