Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Ubytovanie a strava počas MSR 2011

MENU
Ubytovanie počas súťaže

Ubytovanie pre súťažiace je zabezpečené v telocvičniach (vlastné karimatky a spacáky), na vysokoškolskom internáte FTP, ubytovni SISI a v priestoroch kúpeľov Nimnica.

Objednávku na ubytovanie treba zaslať do 20.5.2011 na e-mail: mazoretkynelly@gmail.com

Zmena v počte ubytovaných sa dá nahlásiť do 30.5.2011, telefonický alebo e- mailom mazoretkynelly@gmail.com 0902 873 329, 0908 210 617 – Bučková Kvaššayová

Po tomto termíne nebudú zmeny počtu ubytovaných akceptované. Poplatok za ubytovanie je stanovený podľa typu ubytovania a je potrebné ho uhradiť do 31.5.2011 na č. účtu: 2917914225/1100

Strava počas súťaže

Strava pre súťažiace je zabezpečená v školskej jedálni ZŠ Gorazdova a v reštaurácii METROPOLIS.

Cenník:

Pri Zimnom štadióne bude k dispozícií stánok s občerstvením s možnosťou posedenia.

Objednávku na stravu treba zaslať do 20.5.2011 na e-mail: mazoretkynelly@gmail.com

Zmena v počte stravníkov sa dá nahlásiť do 30.5.2011, telefonický alebo e- mailom mazoretkynelly@gmail.com 0902 873 329, 0908 210 617 – Bučková Kvaššayová

Po tomto termíne nebudú zmeny počtu stravníkov akceptované. Poplatok za stravu je potrebné uhradiť do 31.5.2011 na č. účtu:2917914225/1100

Pri akreditácií budú vydané stravné kupóny.