Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

2013

MENU
Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovm športe 2013 Trenčín.

Mažoretkový súbore NELLY priniesol do Púchova:

9x zlato - trio pom-pom deti, miniformácia pom-pom deti, sólo pom-pom kadetka, trio pom-pom kadetky, sólo pom-pom juniorka, trio pom-pom juniorky, miniformácia pom-pom juniorky, miniformácia pom-pom seniorky, veľká formácia MIX seniorky

3x striebro - trio seniorky, veľká formácia pom-pom juniorky, veľká formácia pom-pom seniorky

3x bronz- miniformácia baton deti, miniformácia pom-pom kadetky, sólo pom-pom seniorka

Ďakujeme všetkým dievčatám za peknú reprezentáciu nášho súboru, CVČ Včielky i mesta Púchov a veľké poďakovanie patrí aj rodičom a priateľom za pomoc a fandenie.