Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Záujmové útvary

MENU

 

Rozvrh ZÚ v šk (1)

Začiatok krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019 je 10. 9. 2018

Ponuka ZÚ v školskom roku 2018/2019:

Ponuka_krúžkov_2018-2019

 

 Ponuka ZÚ 2018-19

 

 

Rozvrh ZÚ:  bude upresnený po dňoch otvorených dverí

Prihláška dieťaťa a dospelého do ZÚ v školskom roku 2018/2019:

PRIHLKASKYDOZU201819