Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Hudobné a hudobno dramatické

MENU

Gitarový krúžok vedie PaedDr. Alenka Strýčková.