Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Moderátor, žurnalista, redaktor

MENU

Krúžok vedie Dáška Illyová, každú stredu o 16,30 hod.

Na 46. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno si naša včielka Dáška Illyová odniesla zlaté pásmo v kategórii literárna tvorba – próza a druhé zlaté ocenenie získala za umelecký prednes z tvorby pre deti a mládež. Dáška, ktorá v CVČ Včielka vedie krúžok Mini spisovateľ, moderátor, redaktor, žurnalista, už získala v poradí desiate zlato. Za najväčší úspech však považuje titul Laureátka Chalupkovho Brezna za tvorbu pre deti a mládež, ktorý si odniesla v roku 2006. 

 

 

Teta Dáška

Rozvrh

>

streda 16.30 - 17,30 hod