Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Preschool English MŠ

MENU

Záujmový útvar CVČ  Včielka Preschool English MŠ prináša deťom predškolského veku anglický jazyk hravou a veku primeranou formou. Krúžky fungujú v MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec, MŠ Požiarna 1292, MŠ Požiarna 1291, MŠ 1. mája, MŠ Slovanská, a MŠ Nosice.   Počas školského roku deti prezentujú svoju činnosť na vystúpeniach pre rodičov (Vianočná besiedka, Deň matiek) a na podujatiach CVČ Včielka.

Záujmový útvar začne v termíne od 1. 10. 2016  a termíny v jednotlivých MŠ budú upresnené po dohode s MŠ.

Preschool English v MŠ Mládežnícka Púchov

Vedúca ZÚ:   Bc. Monika Belianská a Mária Kočišková

 

Preschool English v MŠ Chmelinec

Vedúca ZÚ:  Ing. Gabriela Támová

 

Preschool English v MŠ 1. mája

Vedúca ZÚ: Bc. Janka Kuchtová

 

 Preschool English v MŠ Nosice

Vedúca ZÚ: Ing. Zuzana Kováčová

 

Preschool English v MŠ Požiarna 1292

Vedúca ZÚ: Ing. Gabriela Támová

 

 Preschool English v MŠ Požiarna 1291

Vedúca ZÚ: Bc. Janka Kuchtová

 

Preschool English v MŠ Slovanská:

Vedúca ZÚ:  Ing. Zuzana Kováčová