Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Baby English

MENU

 

Angličtina v CVČ – Baby English

Vedúca ZÚ: Ing. Gabriela Támová

 

ZÚ je určený deťom od troch rokov, ktorý navštevujú spoločne so svojimi rodičmi. Pracujeme hravou formou, učíme sa piesne a básne v cudzom jazyku. Prítomnosť rodiča je pre deti povzbudzujúca a nápomocná výchovno-vzdelávaciemu procesu. Príďte sa s nami zahrať a aj niečo naučiť! Tešíme sa na vás!

 

 

Ing. Gabika Támová

Rozvrh

>

piatok 15.15 - 15.45 hod