Centrum voľného času Včielka
Športovcov 904, Púchov
042/ 4631 628
cvc.vcielka@gmail.com

Pupil´s English

MENU

 Angličtina v CVČ – Pupil´s English

Vedúca ZÚ:  Ing. Gabriela Támová

V krúžku sa pracuje hravou formou, veľa podujatí je s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti. Hry, spev, tanec, tvorivé dielne, vychádzky do prírody- to je naše!  Krúžok sa stretáva v priestoroch Púchovského ekocentra v CVČ „U Krtka“

 

 

Ing. Gabika Támová